Västra Götalandsregionen minskar kostnaderna för inhyrd personal

Operation vid Västra Götalandsregionen
Pressfoto: Paul Björkman

Fram till augusti i år har kostnaderna för inhyrd personal i Västra Götalandsregionen minskat med åtta miljoner kronor jämfört med förra året.

– Det är positivt att vi minskar våra kostnader, men vi ska inte vara nöjda. Vi har fortfarande ett arbete att göra och det gäller att vi fortsätter jobba efter de rutiner vi nu tagit fram, säger Stefan Petersson, samordnare för VGR:s arbete kring hyrpersonal och som är verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Man har arbetat aktivt med att minska beroendet av inhyrd personal sedan 2016. Nu börjar satsningen ge frukt. Redan förra året nådde man en milstolpe då man lyckades minska hyrkostnaderna med 84 miljoner kronor från 2018 till 2019. Nu står den inhyrda personalkostnaden för mindre än två procent av den totala personalkostnaden, uppger VGR Fokus.

– Jämfört med förra året är det i år inom framför allt primärvården kostnaderna minskar medan vi ser en marginell ökning på sjukhusen. Behovet av personal på sjukhusen har varit väldigt stort under coronapandemin.

Nya rutiner ligger bakom kostnadsminskningen

Man har tagit fram en region en regiongemensam avropsenhet som hanterar all hyrpersonal. Dessutom ska varje hyrköp godkännas av primärvårdsdirektören eller sjukhusdirektören. Men även högre lönevillkor har varit en framgångsorsak.

Dubblad ob-ersättning till egenanställda

Satsningen på dubblad ob-ersättning och andra åtgärder är en del för att göra Västra Götalandsregionen till en mer attraktiv arbetsgivare.

– Vi kommer fortsätta arbeta uthålligt med vår handlingsplan och utveckla nya arbetssätt för att hålla nere hyrkostnaderna. För patientsäkerheten och vårdens kvalitet är det viktigt med egen personal i stå stor utsträckning som möjligt. Patient får bättre kontinuitet i vården och personalen en mer sammanhållen arbetsgrupp, säger Stefan Petersson.

Dela artikeln: