Visir byts ut i Götene Kommun

corona-visir-pexels
Foto: Pexels

De visir som används inom omsorgen i Götene kommun ska bytas ut under tisdagen då man har uppmärksammat att den CE-märkning som finns på visiren inte är utförd av en godkänd utfärdare.

Detta behöver inte betyda att det är något fel på visiret eller att det skulle vara osäkert, men den dokumentation som styrker att produkten följer riktlinjerna är inte giltig för att få CE-märka produkten. Av den anledningen har leverantör lämnat in visiret till RISE (Research Institute of Sweden) för att det ska testas och utvärderas i syfte att få tillstånd från Arbetsmiljöverket att fortsatt använda dessa visir.

Tills detta beslut kommer har Götene kommun köpt in nya, korrekt CE-märkta och av Arbetsmiljöverket redan godkända visir som kommer att bytas ut under dagen i dag, tisdag 14 juli.

Vad är en CE-märkning?

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU.
Källa: Arbetsmiljöverket.