Covid-19-utbrottet används i Högskolan i Skövdes utbildning

Anders Tilevik
Foto: Högskolan i Skövde

– Jag tror att studenterna tyckte att kursen var extra intressant i år eftersom de direkt kunde se tillämpningen av det som de lärde sig, säger Andreas Tilevik, lektor i biovetenskap på Högskolan i Skövde, samt kursansvarig.

I kursen ”Infektionsbiologi – modellering A1F”, som ingår i masterprogrammet Infektionsbiologi på Högskolan i Skövde, studerar studenterna spridning av smittsamma sjukdomar. Med den pågående pandemin var det självklart att studierna fick fokus på den. Andreas Tilevik.

– Studenterna lär sig att utveckla modeller för att bland annat kunna simulera smittspridning och skatta epidemiologiska parametrar som exempelvis R0-värdet, säger Andreas Tilevik.

Testade Folkhälsomyndighetens modell

Under kursen får studenterna lära sig att utveckla system av differentialekvationer för de så kallade SIR-modellerna. De används för att förutsäga hur många som blir smittade i en population samt simulera effekten av olika åtgärder som syftar till att minska smittspridningen.

Eftersom modellerna i kursen kan användas för att simulera alla typer av patogener som sprids mellan människor har kursen i år haft ett stort fokus på just coronaviruset. Studenterna har bland annat fått utveckla en modell för att skatta virusets R0-värde (som visar hur smittsamt en sjukdom är) och simulera hur antalet infekterade personer förväntas öka eller minska över tid.

De har även fått testa att simulera med Folkhälsomyndighetens egen matematiska SEIR-modell som användes för att förutsäga peak-dag och antal infekterade i covid-19-utbrottet i Stockholms län.

”Infektionsbiologi – modellering A1F”, som ingår i masterprogrammet Infektionsbiologi på Högskolan i Skövde
Modellsymbol för kursens innehåll. Foto: Högskolan i Skövde

Studerade krisen på nära håll

Ojong Tabi Ojong Besong från Kamerun var en av studenterna som läste kursen under våren. När han påbörjade terminen i januari visste han inte att han skulle studera något så samtida.

– Det här överträffade min fantasi. Jag är väldigt glad att jag läste kursen mitt under pågående pandemi och jag hade aldrig kunna tro i förväg att kursen skulle visa sig bli så aktuell.

Att befinna sig i Sverige under rådande situation var också en intressant upplevelse för Ojong Tabi Ojong Besong, som tycker att Sverige ändå valt rätt väg genom krisen.

– Tillvägagångssättet Sverige valt, att undvika total nedstängning, är klokt. Jag tror att det passar Sverige, som har en ganska gles och välutbildad befolkning. Det gör att många respekterar de åtgärder och riktlinjer som myndigheterna kommer med. Dessutom praktiserar svenskar, till viss del, social distansering redan sedan tidigare. Det ligger i deras natur.

Utvecklar kursen

Nu utvecklas kursen på Högskolan i Skövde, tack vare allt nytt som nu finns att studera inom ämnet, berättar Andreas Tilevik.

– Många exempel och modeller i kursen utgår nu från covid-19-utbrottet. Utifrån det som publiceras inom forskningen just nu så kommer vi ha en mängd olika modeller som vi kan ta med när kursen ges nästa år.