Grannar anmälde – fastighetsägare hotas av böter om inte träd tas ned

Gammalt träd. Genrebild.
Genrebild. Foto: Pexels

En fastighetsägare hotas av böter om inte en stor ask och en stor lönn tas ned inom åtta veckor, efter en anmälan av grannar.

Det är Bygglovsnämnden som efter en anmälan av grannar beslutat att med stöd av plan- och bygglagen, att förelägga ägaren till en fastighet att ta ner en stor ask och en stor lönn som finns utmed tomtgränsen.

Grannarna har påtalat riskerna med att det står stora träd nära tomtgränsen inom området som är detaljplanerat och ligger i ett tättbebyggt område. Man har styrkt sin talan med att inhämta ett intyg från en fristående arborist som gjort en okulärbesiktning

Akut risk med träden

Enligt arboristen framkommer det att det är två träd med akut risk. Fastighetsägaren har beretts möjlighet av Skövde kommun att inlämna en förklaring till hur tomten ska kunna hållas i ett vårdat skick.