Här är alla planerade vägbyggen som startar i Skövde nästa år och framåt

Cirkulationsplats Nolhaga, Skövde
Foto: Roderick Hristov

Det är mycket som händer i en växande start och trafiken måste anpassas. Vi listar alla planerade vägbyggen i Skövde som ska starta 2022 och senare.

Väg 49, Norra Aspelundsvägen, cirkulationsplats och Hjovägen, busskörfält

Här ska Vägverket bygga om fyrvägskorsningen till en cirkulationsplats vid väg 49/Norra Aspelundsvägen. Samtidigt ska man bygga ett busskörfält på Hjovägen in mot Skövde för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

På väg 49 mellan Skövde–Igelstorp höjs hastigheten till 100 km/h

Väg 49 mellan Skövde och Igelstorp ska göras om till en mötesfri väg, vilket menas med att man kommer att sätta upp viltstängsel på leden som i dagsläget har många viltolyckor. Man kommer också att bygga en faunapassage som blir en 16 meter bred viltbro.

Vid Igelstorp kommer man att bygga en gång- och cykelport för att bättre skydda oskyddade trafikanter. När åtgärderna är införda kommer man kunna höja hastigheten på vägen från 80 km/h till 100. Arbetet planeras vara färdigt 2023.

Karstorp cirkulationsplats får två körfält

Karstorps cirkulationsplats kommer att få två körfält istället för ett. Cirkulationsplatsen knyter samman väg 26 med Karstorpsvägen och väg 2754. 

Timboholms cirkulationsplats får två körfält

Cirkulationsplats Timboholm som knyter samman väg 49 med Kavelbrovägen och Södra Aspelundsvägen får två körfält i stället för ett. Byggstart planeras 2023.

Horsås får cirkulationsplats

Cirkulationsplats Horsås kommer få två körfält i stället för ett. Målet är att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten i korsningen mellan väg 26 och väg 200. Inget byggstartsdatum är satt ännu. 

Väg 49, Segerstorp, cirkulationsplats

Cirkulationsplatsen Segerstorp får två körfält i stället för ett. Det är vägen som knyter samman väg 49 med Volvovägen och Kavallerivägen.