Här är de nya namnen på rondeller och kvarter i Skövde

Hälsans Park, Södra Ryd, Skövde
Foto: Skövde Kommun

När Skövde förändras och växer, då behövs nya namn. Nu har Bygglovsnämnden kommit med namnen för de nya ställena.

I Södra Ryd ska man bygga området Hälsans Park där man ska möjliggöra byggrätt för vårdcentral, tandläkare, familjecentral och bostäder. Här kommer de två kvarteren som ska husera där att få kvartersnamn inom kategorin skalbaggar och myror.

Denna kategori har använts för namnsättning av de kvarter som ligger i anslutning till detta område och man fortsätter på inslaget spår. Kommunens förslag på kvartersnamn är då Lysmasken som är en skalbagge och Rödmyran som är ett släkte av myror.

Rondellen vid Nolhagavägen och Mariestadsvägen

Foto: Skövde kommun

Denna rondell får kort och gott heta Storegårdsrondellen. De två cirkulationsplatser som man bygger längre ner på Nolhagavägen som ofta orsakar trafikstopp på Stallsiken kommer att heta Södra och Norra Metallrondellen.

Södra Metallrondellen, Stallsikens Handelsområde
Foto: Skövde kommun
Södra Metallrondellen, Stallsikens Handelsområde
Foto: Skövde kommun