Högskolan i Skövde ger studenter digitala introduktionsdagar

Högskolan i Skövde
Foto: Roderick Hristov

Vid varje terminsstart ordnar Högskolan i Skövde tillsammans med Studentkåren introduktionsdagar för alla nya studenter. Men den här gången sker den helt digitalt.

Både terminsstart och introduktion är anpassade efter de rekommendationer som gäller med anledning av covid-19.

Introduktionen för nya programstudenter vårterminen 2021 är annorlunda. Precis som så mycket annat har ändrat sig för studenter, så blir också starten annorlunda. Även om det i år sker på ett annat och Coronasäkert sätt, så blir det självklart en introduktion för att välkomna alla nya studenter till Högskolan i Skövde.

Introduktionen pågår under tiden 18-20 januari och sker online. Olika informationspass och aktiviteter visas via Zoom. En del informationspass och filmer är förinspelade, andra event sänds live. Precis som vanligt kommer nya studenter också att välkomnas av Högskolans rektor, Lars Niklasson, men den här gången får studenterna lyssna på välkomsttalet online.

Högskolans olika studentstödjande funktioner presenteras också och Studentkåren kommer att ha olika sociala aktiviteter, men digitalt. Under introduktionsdagarna får studenterna möjlighet att lära känna sina studiekamrater, bekanta sig med Högskolan och alla nya studenter får en fadder som kan stötta och svara på frågor om studentlivet.

– Även om vi genomför en digital introduktion för de nya studenterna, är målet att de ska känna sig varmt välkomnade till Högskolan och att de får möjlighet till en bra studiestart, säger Elizabeth Persson, biträdande chef för Avdelningen Utbildnings- och studentstöd på Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde
Foto: Roderick Hristov

Vilka viktiga punkter sett från studenternas behov, ser ni störst utmaningar att uppfylla genom en digital introduktion?

-Att få ett sammanhang som högskolestudent på Högskolan i Skövde, att vara på plats på campus och få ta del av det som högskolan erbjuder fysiskt, att lära känna medstudenter och högskolans personal.

En utmaning är för studenterna att tidigt struktur i vardagen kopplat studierna, nu när mycket är på distans. De får ta ett större ansvar för att själva lägga upp sin dag vid distansstudier, även om de har schemalagda undervisningsmoment online, säger Elizabeth Persson.

Vad saknar de som genomför den digitala introduktionen mest?

-Det fysiska mötet med studenterna, möjligheten att få visa upp högskolans fina campus, alla faciliteteter och alla studiesociala aktiviteter som normalt sker i anslutning till den akademiska och praktiska introduktionen. Det är svårt att säkerställa att studenter deltar i aktiviteterna och så vis får relevant information, säger Elisabeth.

Kan du ge några exempel på hur studenterna rent praktiskt kommer att kunna bekanta sig med sina andra klass/program/kursdeltagare?

-Högskolan har ett antal faddrar, som är seniora studenter som tar kontakt med alla nya programstudenter innan de börjar terminen och utgör ett stöd för de nya studenterna under introduktionen. Faddrar kommer bl a ha onlinemöten med ”sin” grupp av studenter för att dela av sin erfarenheter och också ha lära-känna övningar online med sin grupper.

-Det kommer också anordnas exempelvis zoomfika och studentkåren kommer arrangera en studiestuga virtuellt, avslutar Elizabeth.

Dela artikeln: