Medborgarförslag om “Hälsans stig” i centrala Skövde mottogs positivt

Skövde city, centrum
Foto: Roderick Hristov

Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande ett medborgarförslag om en ”Hälsans stig”.

I förslaget lägger förslagsställaren fram att man bör förlägga en ”Hälsans stig” i centrala delarna av Skövde. Stigen önskas vara tillgänglig och enkel för alla att nyttja, så även för personer med funktionsvariation.

Vad förslaget innebär

Det ska vara möjligt att promenera med hjälpmedel såsom rullatorer eller rullstolar. Stigen bör ha tydlig märkning så att den är lätt att följa och ha ett funktionellt underlag. Fördelen med en centralt belägen stig är enkelheten att ta sig till och från platsen utan andra färdmedel för den som
vistas centralt eller som inte har tillgång till fordon att förflytta sig.

Förslagsställaren ser också att stigen skulle skapa en ökad trygghet då fler människor befinner sig i centrala delarna, och att stigen bör ha en fullgod belysning. Stigen bör också vara tillgänglig och underhållas för årets alla årstider.

Dialog kring medborgarförslaget har förts med sektor samhällsbyggnad/enhet natur. Förslaget ses som positivt av båda parter och kommer tas i beaktan i framtida utvecklingsarbete samt inom befintlig budget för parkanpassning och centrumutveckling.