Så kan “nya” Storegården i Skövde se ut

Storegårdens nyplanerade bebyggelse
Foto: Från Skövde Kommuns handlingar

Skövde kommun planerar för att bygga fler bostäder vid Storegården i Skövde och samtidigt öka parkeringsmöjligheterna vid bostadsområdet.

Syftet med förändringen av detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder inom norra delen av fastigheten Storegården 1 samt att förbättra inför utökade parkeringsbehov.

På kartan nedan ser man att det är den gamla panncentralen, där Skövde Atlét & Brottarklubb huserat i många år kommer att ändras. Brottarklubben har flyttat sin verksamhet till ett nytt ställe sedan länge nu.

Storegårdens nyplanerade bebyggelse
Foto: Från Skövde Kommuns handlingar


Den tillkommande bebyggelsen består av två nya huskroppar varav den ena är en lamell, liknande formen på befintlig bebyggelse. Det andra huset planeras ersätta områdets tidigare panncentral som inte längre är i bruk. Här möjliggör planförslaget för ett högre punkthus som kommer att ge en utsikt som sträcker sig långt över Skövde.

Storegårdens nyplanerade bebyggelse
Foto: Från Skövde Kommuns handlingar

Storegården bedöms ha höga kulturmiljövärden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har fastslagit att Storegården har höga kulturmiljövärden. Den planerade tillkommande förändringarna är anpassade till den befintliga strukturen och bedöms inte påverka kulturmiljövärdet. En befintlig mindre byggnad behöver rivas för planens genomförande, vilket bedöms som måttlig påverkan på kulturmiljövärdet i området som helhet.