Satsning för att stärka Skövdes budskap och varumärke

Utsikt över Skövde från Billingebergets utsiktsplats
Foto: Roderick Hristov

Skövde upplever en positiv utveckling på många områden. Därför behöver arbetet med att förnya, stärka och kommunicera bilden av Skövdes attraktivitet ses över. 

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Det framgår av ett pressmeddelande där Next Skövde och Skövde kommun står som avsändare.

Med ett tydligt platsvarumärke önskar man stärka Skövdes attraktivitet och ha större framgång med att locka till sig inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. Därför tar Skövde kommun och Next Skövde initiativ till ett långsiktigt arbete för att fler ska vara överens om vad vi vill berätta om Skövde. Ambitionen är att stärka Skövdes attraktivitet för inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. 

– I Skövde har vi inte arbetat konsekvent med vad vi berättar om Skövde. Därför är vi inte så enhetliga och synkade i vad vi berättar om vår plats. Det vill vi ändra på nu med det arbetet som inleds, säger Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde och projektledare för arbetet.

Arbetet startar nu under hösten

Under hösten kommer en idéprocess att genomföras för att involvera medborgare och företag i formandet av platsvarumärket Skövde.

Arbetet kommer inkludera workshops, enkäter och möten för att samla in uppfattningar och inspel kring synen på Skövde och vad vi tillsammans vill berätta om platsen. Efter insamlingsarbetet kommer en varumärkesplattform att utformas och en visuell identitet för platsen Skövde att arbetas fram.

–  Framtidens Skövde behöver inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. Konkurrensen mellan Sveriges städer är hård varför bildsättningen av Skövde blir betydelsefull. Det arbetet blir framgångsrikt om alla aktörer jobbar tillsammans och med samma budskap, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun.