Skövde kommun polisanmäler medarbetare som gått smittad med covid-19 till arbetet

Skövde kommun
Foto: Roderick Hristov

Skövde kommun har idag lämnat in en polisanmälan mot en medarbetare som medvetet har gått till arbetet trots att personen har haft konstaterad covid-19.

Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket innebär att man har ett ansvar att inte medvetet utsätta andra personer för risk att bli smittade. Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta -skyddsplikt. Det betyder att man under den period man kan vara smittsam ska undvika att träffa andra människor än de som bor i det egna hushållet.

— Vi har blivit uppmärksammade på att en medarbetare inom förskolan medvetet har gått till jobbet med en konstaterad smitta vilket är en brottslig handling, säger Sofia Myrman, HR-chef i Skövde kommun. Vi ser allvarligt på det här och det behöver utredas av polis. Brott mot lagen kan vi inte tolerera.

Personal inom den berörda verksamheten och vårdnadshavare har under förmiddagen informerats om det inträffade i samråd med smittskyddet. Enligt smittskyddslagen ska en smittspårning genomföras för att minska spridningen av sjukdomen och för att de som kanske har blivit smittade ska kunna testa sig och få behandling om de behöver.

— Vi kan inte under några omständigheter acceptera att man begår den här typen av handlingar inom våra verksamheter. Nu är det upp till polisen att utreda frågan och se var det landar och innan dess kan vi inte kommentera händelsen närmare.

En polisanmälan är nu inskickad och personen i fråga arbetar inte längre i Skövde kommun.