Skövde kommuns företagsklimat tappar endast marginellt i årlig undersökning

Skövde stad sett från Billingen
Foto: Roderick Hristov

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts och visar ett marginellt tapp för Skövde i det sammanfattande omdömet.

Det är organisationen Svenskt Näringsliv som årligen låter drygt 32.000 företagare bedöma möjligheten att driva verksamhet i hemmakommunen.

– Vi ser tyvärr ett tapp i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i år från 3,75 till 3,63. Även om nedgången är marginell så går kurvan åt fel håll, vilket innebär att vi behöver arbeta hårdare med förbättringsåtgärder. Generellt i mätningen är det främst i svaren kring attityder till företagande som utvecklingen är negativ, säger Ramona Nilsson, näringslivschef, Skövde kommun. Glädjande är däremot att vi har en tydlig förbättring i hur man ser på kommunens myndighetsutövning och på förutsättningarna för företagande i Skövde, fortsätter hon.

Arbetar med handlingsplan

Sedan tidigare arbetar Skövde kommun efter handlingsplanen för förbättrat företagsklimat som togs fram efter 2017 års resultat. Handlingsplanen är ett sektoröverskridande dokument som revideras och utvecklas årligen med den höga ambitionen att nå målet med att ha ett företagsklimat i svensk toppklass.

– Ett bra företagsklimat ligger till grund för att nya företag startar i vår kommun, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas, säger Malin Sörlin, näringslivsutvecklare med fokus företagsklimat, Skövde kommun. I årets enkätsvar ser vi flera kvitton på att vi gör rätt saker, men det blir även tydligt var vi måste lägga vårt fokus framåt. Det kommer krävas samverkan, lyhördhet och gemensamma krafttag samt förmågan att tänka annorlunda, säger Ramona.

Coronapandemins påverkan

Årets undersökning genomfördes huvudsakligen före coronakrisens utbrott, men pandemin har inneburit stora påfrestningar för näringslivet och snabbt ändrat spelplanen. Hur spelplanen ser ut framåt blir viktigt att förstå och att utifrån nya förutsättningar också möta nya behov i det lokala näringslivet.

– Ett starkt näringsliv är viktigt för utvecklingen av Skövde. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för företagare och än mer i tider av corona då vi har genomfört flera stödinsatser för att stärka näringslivet, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.