Skövde Science city – Skövdes nya stadsdel på Mariesjö

Startskott på Mariesjö - Skövde Science City
På bilden från höger: Ingi Jonasson (CO Aptic), Mats Jägstam (VD Science Park Skövde), Katarina Jonsson (KSO Skövde kommun) och Tehseen Aslam (vice rektor HIS). Foto: Skövde kommun

Förarbetet är är klart och beslutet har tagits. Nu startar arbetet med utvecklingen av stadsdelen Mariesjö som får en rejäl vitamininjektion.

I måndags beslutade kommunfullmäktige i Skövde om planprogrammet för stadsdelen Mariesjö. Det blir en helt unik stadsdel som binder samman centrum med Science Park Skövde och Högskolan. Det är många intressenter inblandade, bland annat Skövde kommun, näringslivet, Högskolan i Skövde och Science Park Skövde.

— Vi har nu fattat beslutet om att det här ska göras. Vi har tillsammans bestämt oss för att satsa på Skövde och Skaraborgs framtid genom att ställa om en hel stadsdel. Nu är det dags att vi tillsammans gör jobbet, sa Katarina Jonsson, kommunstyrelsen ordförande i samband med att ett antal aktörer samlades på tisdagen för att markera starten på projektet.

Man önskar med startskottet få en samhörighet mellan centrum, högskola och Science Park, vilket man menar på är en förutsättning för att skapa en konkurrenskraftig stad som lockar unga och som erbjuder en bredd i både utbildning, boende, karriär och fritid.

Illustration: Okidoki-Arkitekter

Behövs göras nu

— Det krävs mod för att göra det här. Det är en utmaning och det är spännande, men vi kommer att klara av det nu när vi tillsammans har bestämt oss för att det är det här vi vill, sa Ingi Jonasson, som representerande företaget Aptic. För att kunna möta framtiden så behöver den här satsningen påbörjas nu, annars hamnar vi efter.

Skövdes nya stadsdel Mariesjö
Illustration: Okidoki-Arkitekter

— Det är en möjlighet för hela staden och hela regionen att skapa kraft, att skapa en miljö som bubblar av möjligheter och som stärker oss alla inför framtiden, sa Mats Jägstam, VD för Science Park Skövde. Vi är med och vi vill bidra. Vi ser potential för många nya arbetstillfällen i och med den här satsningen som kan ta oss mot att etablera oss som Skövde Science City och därmed göra oss till en spelare att räkna med långt framöver.

Dela artikeln: