Svar efter storbrand dröjer

Foto: Christian Svensson - Arkiv

I slutet av april bröt en kraftig brand ut i ett flerfamiljshus på Valhallagatan i Skara. Taket och två lägenheter förstördes helt och ett 40-tal personer har fått hitta andra boenden.

Räddningstjänstens utredning väntas inte bli klar innan sommarens slut. Det finns många frågetecken kring branden som vi tidigare har rapporterat om.

Bland annat kallades räddningstjänsten till samma hus dagen innan med anledning av rökutveckling. Några timmar senare rasade en fullt utvecklad brand på taket.

Läs mer om våran rapportering kring branden :